SCORE GENERAL FOR FAMILIES GENS!

DUPRIAN

DUPRIAN
X
VANERT

VANERT

Terms of Service
Điều Khoản Sử Dụng

 

Bạn phải đồng ý toàn bộ nội qui (các điều khoản) này trước khi đăng ký trở thành Thành viên của Mu.Trong.CF.


NỘI QUY 

Khi tham gia vào Mu.Trong.CF yêu cầu:

KHÔNG vi phạm  thuần phong mỹ tục, luật pháp nước CHXHCN Việt Nam

KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo. 

Trò chơi có tính bạo lực, KHÔNG khuyến khích trẻ em dưới 12 tuổi.. 


Mu.Trong.CF  là tổ chức phi lợi nhuận. 
Máy chủ trò chơi thuộc tổ chức cá nhân.

Chúng tôi cho bạn chơi miễn phí với mục đích trải nhiệm và chúng tôi không kinh doanh trên trò chơi này.


MU Online là một nhãn hiệu đã đăng ký của Webzen, Inc.


*Nội dung của nội quy có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


Server Status

GameServerOnline
Experience9999x
Drop99%
VersionS8
Created Accounts2
Created Characters6
Guilds0
Connected0

User panel

Lost User ID or Password ?
Start playing now Sign Up!

Active Events

Top 10 of MU-ONLINE

Name Character Level Reset/GR

Top 5 Guild MU-ONLINE

Name Guild Master Score